ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Κρίνων 2, τηλ: 2221043581, mail@11dim-chalk.eyv.sch.gr

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ με τον όρο "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου[1].
·         Φοίτηση μαθητών
1. Η  φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
2. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των ωρών διδασκαλίας, δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το σχολείο και πώς ο σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου.
3. Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από ώρα 7:55 ως  8:10 π.μ. Οι μαθητές χρησιμοποιούν για την ασφάλειά τους την υπόγεια διάβαση. Τοποθετούν τις τσάντες τους έξω από τις αίθουσες στον προβλεπόμενο χώρο. Μετά την  πρωινή προσευχή, οι γονείς αποχωρούν και η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Κανείς  άλλος δεν παραμένει στον χώρο του σχολείου αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.
4. Η έγκαιρη  προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να παραμένουν στον χώρο του σχολείου.
5. Οι μαθητές δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησής τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται με  συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης ή ο διευθυντής.
6.Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο γονέας/κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
7. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια ,έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α).
8. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (για τις τάξεις: Α΄- Δ΄-Ε΄).
9. Η  συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρέωση των μαθητών.
10. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους για λόγους ασφαλείας.  Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο χώρος παραμονής των μαθητών.
11. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους δυο εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο.
12. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
·         Φοίτηση μαθητών στο Ολοήμερο
Οι μαθητές που φοιτούν και στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου αποχωρούν με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα στις προβλεπόμενες ώρες που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αποχώρηση πριν την ώρα που προβλέπεται και έχει δηλωθεί  γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους (ασθένεια, κ.τ.λ.).
·         Συνεργασία των γονέων με το σχολείο
1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
5. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
6. Για την ενημέρωση των μαθητών οι γονείς και οι κηδεμόνες ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε ημέρες και ώρες που έχει προγραμματίσει ο εκπαιδευτικός.
7. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί στον χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει θα πρέπει να ενημερώνεται ο Διευθυντής και  εκπαιδευτικός της τάξης, οι οποίοι θα  διευθετήσουν το θέμα.
8. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
9. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.


Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με στόχο την πρόοδο των μαθητών.

Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική χρονιά!

                                                                                                                        Ο Διευθυντής

Κωνσταντίνος Καραγιάννης[1] ΥΠΕΠΘ, http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/body.htm (ημ. ανάκτησης 3/9/2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.