ΑΣΚΗΣΕΙΣ ON LINE

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε on line ασκήσεις για τις Φυσικές επιστήμες, την Ιστορία,τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά!
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αναπνευστικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Κυκλοφορικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Μυϊκό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Θερμότητα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Στερεά, Υγρά, Αέρια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με πρόσθετες ασκήσεις που πρότειναν οι μαθητές έπειτα από την επανάληψη.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Οξέα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ενέργεια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Διάστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ζώα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φυτά" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Πεπτικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αέρας" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Νερό" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Περιβάλλον" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Δύναμη - Πίεση" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις για το πεπτικό σύστημα.
Γ. Σαλονικίδης
Ασκήσεις αντιστοίχησης με εικόνες για τις κατηγορίες των ζώων.
Γ. Σαλονικίδης
Άσκηση πολλαπλής επιλογής για τους αγωγούς και μονωτές.
Γ. Σαλονικίδης
Ασκήσεις εμπέδωσης σε μορφή html για την ενότητα: Το μάτι μας. Γίνεται αναφορά στα μέρη του ματιού και στις λειτουργίες τους.
Γ. Σαλονικίδης

 ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
 Γ ΤΑΞΗ

Ο Θησέας  στην Ενότητα Θησέας μεHotPotatoes.   Α. Μελιόπουλος                   
Οι θεές :Οι θεές με ασκήσεις HotPotatoes.     Α. Μελιόπουλος
Οι θεοί του Ολύμπου Οι θεοί του Ολύμπου με ασκήσειςHotPotatoesΑ. Μελιόπουλος
Τιτανομαχίες Επανάληψη στην 1η ενότηταΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΕΣ με ασκήσεις QUIZ CREATORΑ. Μελιόπουλος
Ηρακλής Επανάληψη στην ενότητα ΗΡΑΚΛΗΣ με ασκήσεις HotPotatoesΑ. Μελιόπουλος
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα Ασκήσεις επανάληψης με το Hot Potatoes της ενότητας "Οι περιπέτειες του Οδυσσέα" του νέου βιβλίου της ΙστορίαςΓ. Μόκιας
Τρωικός πόλεμος Ασκήσεις επανάληψης με το Hot Potatoes της ενότητας "Τρωικός πόλεμος" του νέου βιβλίου της Ιστορίας.  Γ. Μόκιας
Ο Θησέας Ασκήσεις επανάληψης με το Hot Potatoes της ενότητας "Ο Θησέας" του νέου βιβλίου της Ιστορίας.

Γ. Μόκιας


Ασκήσεις επανάληψης με το Hot Potatoes της ενότητας "Αργοναυτική εκστρατεία τουνέου βιβλίου της Ιστορίας.

Γ. Μόκιας


Ασκήσεις επανάληψης με το Hot Potatoes των πρώτων ενοτήτων του νέου βιβλίουτης Ιστορίας μέχρι και τον Ηρακλή.

Γ. Μόκιας


Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών για της ενότητες "ο άνθρωπος προοδεύει" και "Μινωική Κρήτη" της ιστορίας της Γ΄ τάξης. Hot PotatoesΟδ. Τζημούλης
Σταυρόλεξα 4 σταυρόλεξα Hot Potatoes. Η Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια, η ανακάλυψη της φωτιάς, μυθικοί ήρωες, Περσέας - Ανδρομέδα και Βελλερεφόντης - Χίμαιρα. Οδ. Τζημούλης

Πολύχρυσες Μυκήνες 7 ασκήσεις συμπλήρωσης κειμένου για την ενότητα "Πολύχρυσες Μυκήνες". Οδ. Τζημούλης

Στα πολύ παλιά χρόνια Σειρά 13 ασκήσεων (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών)  για την επανάληψη στην Ιστορία της Γ' τάξης Δημοτικού. Hot PotatoesΓ. Σολακίδης


Δ΄ΤΑΞΗ 

Οι θεοί των Ελλήνων Πέντε ασκήσεις αντιστοίχισης από την ιστορία της Δ΄ Δημοτικού και από το κεφάλαιο Οι θεοί των ΕλλήνωνHot PotatoesΟδ. Τζημούλης

Σταυρόλεξα 2 σταυρόλεξα Hot Potatoes. Ελληνιστικά χρόνια και Ρώμη - Ελλάδα. Οδ. Τζημούλης

Μακεδονία Τρεις ασκήσεις συμπλήρωσης κειμένου από τα κεφάλαια : "Για μια Πανελλήνια Ενότητα", "Η Μεγάλη Εκστρατεία" και "Το Τέλος της Εκστρατείας - Η Διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού". Οδ. Τζημούλης

Μεγάλες μορφές της Αρχαίας Ελλάδας 7 ασκήσεις αντιστοίχισης για τις μεγάλες προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας.

Οδ. Τζημούλης

Περσικοί πόλεμοι 5 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής Hot Potatoes για τους περσικούς πολέμους. Γ. Μόκιας


Σειρά ασκήσεων 11 (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) για την επανάληψη στην Ιστορία της Δ' τάξης Δημοτικού. Hot PotatoesΓ. Σολακίδης


Ε΄ΤΑΞΗ 

Η αυτοκρατορία χωρίζεται 2 ασκήσεις από τη βυζαντινή ιστορία για το χωρισμό της αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική. Hot PotatoesΟδ. Τζημούλης
 Ιστορικά σταυρόλεξα 4 σταυρόλεξα από τη ρωμαϊκή και βυζαντινή ιστορία. Hot PotatoesΓ. Μόκιας

Στα βυζαντινά χρόνια

Επανάληψη στη Βυζαντινή Ιστορία. Αποτελείται από 10 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο. Hot PotatoesΓ. Σαλονικίδης


ΣΤ΄ΤΑΞΗ


Κρυπτόλεξο από την ενότητα 20 της Ιστορίας της Στ΄ τάξης. Word SplashΒ. Τουλιόπουλος


Κρυπτόλεξο από την ενότητα 18 της Ιστορίας της Στ΄ τάξης. Word SplashΒ. Τουλιόπουλος


Σταυρόλεξο από την ενότητα 16 της Ιστορίας της Στ΄ τάξης. Hot Potatoes.

Β. Τουλιόπουλος


Γενική επανάληψη. Αποτελείται από 15 ασκήσεις (αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών) στις οποίες δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης (βαθμολογία) σε πραγματικό χρόνο. Hot Potatoes.

Γ. Σαλονικίδης

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΞΗΤΙΤΛΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΑΑλφαβητική σειρά5 ασκήσεις αλφαβητικής ταξινόμησης λέξεων.  Hotpotatoes.Γ. Μόκιας
ΑΑντίθετες λέξεις4 ασκήσεις για αντίθετες λέξεις.  Hotpotatoes.Γ. Μόκιας
ΑΕπιρρήματαΆσκηση για τη χρήση των επιρρημάτων.  Hotpotatoes.Γ. Μόκιας
ΑΜήνες και εποχές του έτουςΆσκηση πολλαπλών επιλογών για τους μήνες και τις εποχές.  Hotpotatoes.Γ. Μόκιας
ΑΣχηματισμός προτάσεων3 ασκήσεις σύνταξης προτάσεων.  Hotpotatoes.Γ. Μόκιας
ΓΠαράγραφοςΑσκήσεις για την παράγραφο και τις τεχνικές περιγραφής, εύρεση του υποκειμένου σε προτάσεις, ταξινόμηση ουσιαστικών στα γένη τους και άσκηση ορθογραφίας. Από την ύλη των νέων βιβλίων.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Γ – ΔΣυνώνυμαΑσκήσεις για τα συνώνυμα.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Γ – ΔΑντίθετα2 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών για τα αντίθετα.  Hotpotatoes.Οδ. Τζημούλης
Γ – ΔΑντίθεταΑσκήσεις για τα αντίθετα.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
ΔΗ ΑστραδενήΕπεξεργασία κειμένου και ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. Πρόσθετο υλικό.Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
ΔΠασχαλιάΤο σταυρόλεξο της Πασχαλιάς είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μαθητριών/τών της Δ2  τάξης του 69ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. (Σχ. έτος 2004/05)Οδ. Τζημούλης
Δ – ΕΦτιάξε την πρόταση5 ασκήσεις δημιουργίας προτάσεων.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Δ – ΕΦτιάξε την παράγραφο2 ασκήσεις δημιουργίας παραγράφου.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
ΕΗ ΜπουμπούκαΕπεξεργασία κειμένου και ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού. 20 ιστοσελίδες.Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
ΕΕπιρρήματα3 ασκήσεις για τα επιρρήματα. Hotpotatoes.Οδ. Τζημούλης
Ε – ΣΤΟρθογραφίαΆσκηση εντοπισμού ορθογραφικών λαθών και συμπλήρωσης κενών σε λέξεις με διπλά σύμφωνα. Από την ύλη των νέων βιβλίων. Hotpotatoes.Χ. Παπανδρέου
Ε – ΣΤΟρθογραφίαΆσκηση πολλαπλής επιλογής για την ορθογραφία ορισμένων δύσκολων λέξεων. Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Ε – ΣΤΣχήματα λόγουΜεταφορά, παρομοίωση, κυριολεξία.  Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Ε – ΣΤΣ’ ένα συνοριακό σταθμόΕπεξεργασία κειμένου του Ανθολογίου. 11 ιστοσελίδες. Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
Ε – ΣΤΤο επίθετο πολύς-πολλή-πολύ
και το επίρρημα πολύ
Παράδειγμα διδασκαλίας γραμματικού φαινομένου. Hotpotatoes.Γ. Σαλονικίδης
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗΤΙΤΛΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΑΠρόσθεση ως το 20Ασκήσεις πρόσθεσης. Hot Potatoes.Γ. Μόκιας
ΑΑφαίρεση ως το 20Ασκήσεις αφαίρεσης. Hot Potatoes.Γ. Μόκιας
ΑΠολλαπλασιασμόςΑσκήσεις πολλαπλασιασμού. Hot Potatoes.Γ. Μόκιας
ΓΚλάσματα13 Ασκήσεις για τις κλασματικές μονάδες, τους κλασματικούς αριθμούς και τα ισοδύναμα κλάσματα. Hot Potatoes.Γ. Σαλονικίδης
Δ-ΣΤΤα τρίγωνα9 Ασκήσεις για τα τρίγωνα. Είδη τριγώνων, άθροισμα γωνιών, περίμετρος τριγώνων. Hot Potatoes.Γ. Σαλονικίδης
Δ-ΣΤΤα τετράπλευρα7 Ασκήσεις για τα τετράπλευρα. Είδη τετραπλεύρων, ιδιότητες, περίμετρος, εμβαδό, άθροισμα γωνιών. Hot Potatoes.Γ. Σαλονικίδης
Δ-ΣΤΤα πολύγωνα6 Ασκήσεις για τα πολύγωνα. Είδη πολυγώνων, άθροισμα γωνιών, περίμετρος. Hot Potatoes.Γ. Σαλονικίδης
Ε-ΣΤΣημαίες και κλάσματαΑσκήσεις για τις κλασματικές μονάδες, τους κλασματικούς αριθμούς και τα ισοδύναμα κλάσματα. Η ιδέα είναι πως πολλές σημαίες αποτελούνται από ίσα μέρη υφάσματος διαφορετικών χρωμάτων που μπορούμε να τα παραστήσουμε με κλάσματα. Hot Potatoes.Γ. Σαλονικίδης
ΣΤΑσκήσεις ΕπανάληψηςΑσκήσεις επανάληψης για τα Μαθηματικά τις Στ΄ τάξης. Hot Potatoes.Γ. Μόκιας
ΣΤΠοσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογαΑσκήσεις και θεωρία για τα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Κλίμακα. Hot Potatoes.Α. Μελιόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.